Güliz Kavuncuoğlu

Coca- Cola Company Marka Müdürü

Robert Kolejinden mezun olduktan sonra Koç Üniversitesi’nde öğrenimine devam eden Kavuncuoğlu, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme bölümü mezunudur.

Reckitt Benckiser’de Air Wick ve Veet Marka Müdür asistanı olarak başladığı kariyer hayatına, Doğu Avrupa Marka Kordinatörü olarak sonrasında ise Marka Müdürü olarak devam etmiştir. 2006 yılından itibaren Coca- Cola İçecek Bölümünde Yeni İş Geliştirme Müdürü olarak çalışmaya başlamış olup, 2008 yılında Coca-Cola Company bölümünde Müşteri Pazarlama Müdürü olarak profesyonel kariyerine devam etmiştir. Damla, Damla Minera, Powerade, Nestea, Doğadan markalarından sorumlu Marka Müdürü olarak çalışmıştır. Halen Burn, Sprite, Schweppes & New Initiatives markalarının Marka Müdürü olarak çalışmaktadır.